Խմբագրական խորհրդի նախագահ՝

Միրզախանյան Ռուբեն

 

 

Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի ռեկտոր, պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

 

Գլխավոր խմբագիր՝

Ազարյան Ռոբերտ

 

Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի հատուկ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի վարիչ, մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

Պատասխանատու քարտուղար՝

Ազատյան Թերեզա

 

 

Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի հատուկ կրթության ֆակուլտետի գիտության և հետբուհական կրթության գծով փոխդեկան, մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Խմբագրական կոլեգիա՝

Աղավելյան Հովհաննես Նովոսիբիրսկի ”Մանկության ինստիտուտի” պրոֆեսոր, հոգեբանական գիտությունների դոկտոր
Ամարալ Իսաբել  Սետուբալի  Ճարտարագիտական ինստիտուտի պրոֆեսոր, փիլիսոփայության դոկտոր,   հաղորդակցման  խանգարումների մասնագետ, կրթության խորհրդատու  Պորտուգալիա
Ավագյան Արմենուհի Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի հատուկ կրթության ֆակուլտետի դեկան, մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
Ավանեսյան Հրանտ Երևանի պետական համալսարանի ընդհանուր հոգեբանության ամբիոնի վարիչ, հոգեբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
Գևորգյան Սրբուհի Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի ուսումնագիտական գծով պրոռեկտոր, հոգեբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
Գյուլամիրյան Ջուլիետա Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի մայրենիի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր, մանկավարժական գիտությունների դոկտոր
Գրիգորյան Ստեփան Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտի կինեզիոլոգիայի ամբիոնի պրոֆեսոր, բժշկական գիտությունների դոկտոր

 

Գրիցման Մագդալենա Կվիձինի Երեխաների բուժման և վերականգնողական հանրային անկախ կենտրոնի ղեկավար, նյարդալոգոպեդ, հումանիստիկայի դոկտոր, Լեհաստան

 

Կարապետյան Սիրանուշ Խաչատուր Աբովյանի անվան հայակական պետական մանկավարժական համալսարանի լոգոպեդիայի և վերականգնողական թերապիայի ամբիոնի դոցենտ, մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, ՀՀ Առողջապահության նախարարության գլխավոր լոգոպեդ

 

Կուկուշկինա Օլգա Մոսկվայի Շտկողական մանկավարժության

ինստիտուտի պրոֆեսոր, մանկավարժական

գիտությունների դոկտոր, Ռուսաստանի կրթության ակադեմիայի թղթակից- անդամ

 

Մալլաև Ջաֆար Դաղստանի պետական  մանկավարժական համալսարանի շտկողական մանկավարժության և հատուկ հոգեբանության ամբիոնի վարիչ, մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, Ռուսաստանի կրթության ակադեմիայի թղթակից-անդամ
Մալոֆեև Նիկոլայ Մոսկվայի Շտկողական մանկավարժության ինստիտուտի տնօրեն, մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, Ռուսաստանի կրթության ակադեմիայի ակադեմիկոս, պրոֆեսոր
Մելիք-Փաշայան Արմեն

 

 

 

Երևանի Մխիթար Հերացու անվան հայկական պետական բժշկական համալսարանի հոգեբուժության ամբիոնի վարիչ, բժշկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

 

Պայլոզյան Ժաննա Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի լոգոպեդիայի և վերականգնողական թերապիայի ամբիոնի վարիչ, մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
Պլակսինա Լյուբով

 

 

Սարգսյան Իննա

 

Մոսկվայի պետական մանկավարժական համալսարանի  հատուկ հոգեբանության բաժնի վարիչ, հոգեբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

Խաչատուր Աբովյանի անավան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի ռուսաց լեզվի ամբիոնի պրոֆեսոր, մանկավարժական գիտությունների թեկնածու

Վիլպպոլա Թուոմո Օուլուի  համալսարանի կրթության ֆակուլտետի դասախոս, ներառական կրթության գծով փորձագետ փիլիսոփայության դոկտոր,  Ֆինլանդիա